Na co ja czekam? Albo błogosławieństwo nietrwałości

If you’re going to be anxious and rush around about anything,
do it first about finding the “I can” of the universe
and how it straightens out your life.
Line up your starting place with that of the cosmos:
search and ask and boil with impatience
until you find the vision of the One Being
that empowers all your ideas and ideals,
that restores your faith and justifies your love.
All the rest—the universal and endless “things”
of life—
will then attach themselves to you as you
need them.

Z słowa Jezusa z języka aramejskiego na angielski tłumaczył Neil Douglas Klotz KLIK TUJeśli chcesz się niecierpliwić i spieszyć z czymkolwiek
zrób to najpierw w kwestii odnalezienia "ja mogę" wszechświata
i jak to prostuje Twoje życie.
Zacznij tam, gdzie zaczyna kosmos:
szukaj i pytaj, i gotuj się z niecierpliwości
dopóki nie znajdziesz wizji Jednego Bytu
która nadaje moc wszystkim naszym ideom i ideałom,
i przywraca ci wiarę, i stanowi uzasadnienie miłości.
Cała reszta—ogólne i niekończące się "rzeczy"
życia—
wtedy dołączą do ciebie, gdy
będą potrzebne.