SzołMityczne podróże biznesowe.
Albo niebonad Mazowieckim, Wielki Szoł nad równiną.

U nas, nad pagórkami aż tak się nie kłębią.

Nastrój tworzą KLIK TU muzycy z Armenii: Lévon Minassian i Armand Amar.

Wielka Tęsknota... Jaka to skarga? Za czym tęsknimy, aż tak rozlegle?
Co nam w duszy gra, niewypowiedziane? Każdy dośpiewa.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz