Jak wewnętrzny mit organizuje postrzeganie


Mit działa niezależnie od rzeczywistości uzgodnionej, czy zewnętrznej. Ma swoją własną rzeczywistość, którą Jung nazywał rzeczywistością wydarzeń psychicznych.
[...]
Jeśli ktoś utrzymuje, że jest mu zimno, nawet jeśli termometr mówi, że jest ciepło, rzeczywistość wewnętrzna jest mocniejsza niż zewnętrzna.
[...]
Wewnętrzne mity mają moc tworzenia informacji, której na zewnątrz nie ma, a także ignorowania informacji, która jest. Czyjeś postrzeganie i przeżycie może często zaprzeczać uzgodnionej rzeczywistości. To, co postrzegamy i doświadczamy, to przekonania i postrzeganie wewnętrznych figur sennych, które są postaciami ze znaczącego mitu.

Wewnętrzne struktury mityczne determinują nasze postrzeganie rzeczywistości, włączając to, czy pewne obiektywne wydarzenia zostaną przyjęte do wiadomości. Levi-Strauss powiedział, "mity myślą w ludziach, bez ich wiedzy". To nie my wymyślamy mity, to mity wymyślają nas. W tym świetle osoba ludzka jawi się jako zbiór figur sennych, utrzymywanych razem przez mit i starających się wyrazić.

Julie Diamond "Patterns of Communication"

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz