Próby zrozumienia


Przemoc nie jest właściwa jedynie tym, którzy szukają zemsty. Jest ona podstawową cechą kultur, w których większość traktuje osoby dysponujące władzą lub siłą jako wzorce dobra, dobrego zachowania, które wszyscy inni powinni naśladować. Oto w jaki sposób dobre społeczeństwa wywołują wojny.Arnold Mindell, "Siedząc w ogniu"

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz